Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Родопи

Сдружение БАЛКАНИ извърши предпроектно проучване на възможностите за устойчив поминък в Родопите, в рамките на процеса на разработване на регионален природозащитен проект на Програмата за развитие на ООН към Глобалния екологичен фонд (ГЕФ), озаглавен “Опазване на световно значимо биоразнообразие в ландшафта на българските Родопи”. Проучването се нарича “Поминък и ландшафтен подход при опазване на биоразнообразието: Как да ги направим допълващи се”. Проучването се осъществи в периода януари – юли 2001 г., от екип от 16 експерта.