Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Драгоманско блато и Чепън планина

11825220_1093903837290402_803742630338070882_nЕдна от най-ценните територии в България се намира само на 40 км от София. Уникалното съчетание от влажни зони и карстови хълмове е дом на редки растителни и животински видове. Подобно на повечето влажни зони в България Драгоманското блато е било унищожено през 50-те години на XX век, за да се използва земята за земеделски нужди. След 1990 г. отводнителните мероприятия спират и блатото постепенно се възстановява до предишния си облик.

Днес то е най-важното местообитание на водолюбиви птици в Софийско. Възстановяването, опазването и популяризирането на природната територия се дължи до голяма степен на работата на Балкани от 1996 г. насам. Повече информация за посетителите и за образователната дейност вижте в Център Драгоман.

Филмът “Живото блато”, част 1

Филмът “Живото блато”, част 2