Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Филми “България в Натура 2000″

Тук можете да гледате филмите за Натура 2000

Натура 2000 се превърна в една от най-горещите теми в медиите и обект на спорни дискусии.Погрешното схващане на същността за НАТУРА 2000, страхът на хората, че биха могли да изгубят собствеността върху земята, както и незнанието за ползите от НАТУРА 2000, породиха отрицателни реакции сред населението.

Основна цел на проекта е да даде пълна и обективна информация на местните хора по въпросите свързани с Натура 2000 и по конкретно да покаже възможностите, които мрежата предлага на собствениците на земи и стъпките, които те би трябвало да предприемат, за да се възползват от тях. Да отговори на въпросите:

  • Защо, как и къде се предлагат зони да бъдат включени в  Натура 2000?
  • Какви са нуждите, ограничениеята и ползите от екологичната мрежа?
  • По какъв начин европейските фондове подпомагат устойчивото развитие в Натура 2000 и начина по който да бъдат използвани?

Основни дейности

Изработване на информационни клипове за всички Натура 2000 зони и тяхното разпространение из местни и национални телевизии. Качването на филмчетата за свободно ползване в интернет пространството.

Резултати

Бяха изработени един 10 мин. филм даващ информация по основните въпроси свързани с Натура 2000 и 60 малки видео клипа описващи специфичните зони влизащи в екологичната мрежа.

Филмите бяха разпространени в над 140 местни телевизионни канали за свободно ползване при условие да бъдат показвани поне веднъж на две седмици.