Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Кресненски пролом

Сдружението е тясно въвлечено в кампанията по спасяване на Кресненския пролом от 1997 година. Кресненско дефиле е район с висока световна и европейска природозащитна стойност, който е заплашен от построяване на транс-европейска магистрала през него.