Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Доброволчески лагери

Доброволчески лагер в Драгоман 2009

Между 26–30 юни 2009 в град Драгоман се проведе лагер, който е продължение на дейностите на СДП БАЛКАНИ по изучаване, възстановяване и устойчиво използване на природните ресурси в района.

Доброволците оказаха неоценима помощ при ремонта на Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато” – боядисаха стените и тавана в голямото помещение на сградата и металната дограма във фоайето, почистиха боклуците в района, пренесоха и подредиха благотворителна изложба, дарение от Информационен и учебен център по екология.

На 29 юни се състоя и откриване на Центъра което беляза и началото на неговото функциониране за целите на екологичното образование.

Участниците подкрепиха и кампанията на СДП Балкани за повишаване информираността на местните хора относно природозащитния статус на сухоземните костенурки, като разпространиха из града листовки с информация за вида.

В един от дните бе проведена разходка в блатото с цел изследване на водни кончета и други безгръбначни обитаващи влажната зона, както и мониторинг на чапловата колония.

Доброволчески лагер в Драгоман 2008

Между 1 и 14 септември 2008г. в гр. Драгоман се състоя младежки доброволчески лагер с цел подобряване на посетителската инфраструктура на Драгоманското блато изградена от СДП Балкани, стимулиране на екотуризма и повишаване на положителното отношение на местните хора към природата. Мероприятието беше финансирано по програма MATRA на Холандското правителство и от Дунавския Екологичен Форум. В лагера взеха участие 21 доброволци от цялата страна. Основните дейности по време на лагера бяха:

  • Опръстеняване на птици в Драгоманското блато – бяха опънати шест мрежи за опръстеняване и бяха взети няколко кръвни проби от птици. Младежите бяха ръководени и обучавани на терен от експерти на Института по зоология.
  • Беше направена реконструкция на съществуващата пътека в Драгоманското блато. Пътеката бе повдигната с 60 см. от първоначалния и вариант, за да бъде предпазена от евентуално потапяне вследствие увеличаване нивото на блатото през пролетта. Новата пътека бе значително удължена и разширена, за да бъде подходяща и за деца. Доброволците подпомагаха местните работници със заковаване на дървени планки и транспортиране на материали.
  • Участниците в лагера маркираха образователна пътека в планината Чепън – по протежението на цялата пътека бяха поставени маркировъчни знаци с блажна боя, а на местата с намалена видимост бяха сложени каменни маркировъчни пирамиди. За в бъдеще се планира поставяне и на информационни табла с цел превръщане на пътеката в интерактивна.
  • Ремонтът на сградата на читалището в Драгоман бе най-трудната работна задача за доброволците – младежите участваха активно в строежа на първия Център за опазване на влажни зони в България. Бяха решени много неочаквани трудности – подът на една от стаите се оказа твърде висок и трябваше да бъде намален с 50см. Лагерниците помогнаха на строителите да транспортират материалите, почистиха покрива и боядисаха стените на центъра.
  • В рамките на лагера се проведоха образователни лекции водени от експерти на МОСВ, община Драгоман, Софийски университет и Института по зоология на тема опазване на влажните зони и устойчив туризъм. В заслужените два почивни дни доброволците разгледаха град Драгоман и неговите околности, посетиха р. Нишава, Разбоишкия и Чепърлинския манастири.
  • Възстановяването на района на Драгоманското блато позволи да бъдат покрити всички критерии необходими за обявяването му за Влажна зона с международна значимост според Рамсарската Конвенция. По време на лагера, експерти ръководиха събиране на информация за Рамсар предложение и бяха проведени лекции по темата. Скоро ще бъде подадено и самото предложение.

Доброволчески лагер в Драгоман и Тешево 2006

Двуседмичен международен младежкия лагер между 05.07.2006-19.07.2006г., като съвместна инициатива между български и белгииски организации, се проведе на територията на с.Тешово и гр.Драгоман. В инициативата взеха участие 25 младежи от България и Белгия.

През първата половина на лагера участниците бяха настанени на квартирни начала при местни жители от с.Тешово, а във втората част в гр. Драгоман бе изграден палатков лагер.

По време на престоя си в с. Тешово участниците бяха ангажирани с дейности свързани с изучаване на разнообразието от все още съхранените занаяти като самарджииство, ковачество, правене на сирене в мандра и т.н. на територията на селото. Младежите взеха участие в реставрацията на селската тепавица, както и маркираха четири пътеки в Южен Пирин.

През свободните дни участниците в лагера разгледаха архитектурните, културни и природни забележителности в района и се запознаха с уникалното разнообразаие на растителни видове в планината Славянка.

На 11.07.06г бе направен трансфер на участниците до гр. Драгоман.

Дейностите тук главно бяха посветени на Драгоманското блато и разположената в непосредствена близост планина Чепън.

Участниците извършиха наблюдение и опрастеняване на птици, поставяне на гнезда за щъркели, инвентеризация на водните кончета, плаване из блатото с каяк и др. За младежите беше организирана незабравима разходка по Трънската екопътека.

Изброените дейности подплатени с лекции за биологичното разнообразие изнесени от съответните експерти бяха от полза както за местното население така и за самите младежи взели участие в лагера.

Забавления също не липсваха през двете седмици на лагера, лагеруващите размениха информация за особеностите и традициите на техните държави, под акоманимента на българска и белгииска музика, похапвайки кулинарни изделия излезли изпод собствените им ръце.

На 19.07.06 младежите си взеха довиждане и останаха с хубавите спомени, добрите приятелства и снимки, за да им напомнят за прекараното време заедно.