Достъпното блато

11825220_1093903837290402_803742630338070882_n

На 40-тина километра от София, под Чепън планина, се гуши едно блато пълно с живот. Искате да го видите? Да влезете в него? Елате и ще ви го покажем.

През 2008 г. СДП БАЛКАНИ & доброволци построиха в блатото дървени мостчета, които ни отвеждат при насекомоядни растения и красиви водни лилии. Като привърженици на екосъобразното строителство използвахме необработена, безвредна дървесина.

DSCF8913

През годините, с доброволчески труд и дарения ремонтирахме повредени или изгорели части от мостчета. Дойде времето за ремонт и на последната част от тях, която след 7 години активно ползване изгни и стана опасна.

Това направи впечатление на редица медии, туристи и наши приятели покрай кампанията за популяризиране на непознати туристически дестинации. Благодарим на всички за активния интерес и днес се обръщаме към всички вас, които се вълнуват от съдбата на Драгоманското блато.  СДП БАЛКАНИ започва дарителска кампания „Достъпното блато“.

displayinline1

Целта е да изградим нови 100м на мястото на разрушения участък и отново да показваме на децата и учениците красотата на влажните зони. Чрез използване на по-устойчиви, (но по-скъпи) материали ще осигурим издръжливост на мостчетата за по-дълго време.

За да постигнем нашата цел и да изпълним планирания проект, са ни нужни 10 000 лв.

Ние вече направихме първата стъпка – разрушихме част от изгнилите мостчета (фото разказ от акцията, може да видите тук). Искате ли да направим втората стъпка заедно?

Можете да ни помогнете като дарите по някой от следните начини:

 • По банков път – по сметката на Балкани. Ето данните:
  • Получател: Сдружение за дива природа БАЛКАНИ
  • СИБАНК IBAN: BG97BUIB98881043731700
  • BIC: BUIBBGSF
  • Основание: Дарение за мостчета;
  • Чрез PayPal;
 • Чрез e-pay;
 • Изпратете дарителски SMS с текст на *латиница DMS BLATO на номер 17 777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel). Цената на 1 SMS е 1 лв., за потребители на предплатени услуги 1 SMS е 1,20 лв. с ДДС, за абонаментни дарения стойността е 2 или 5 лв. месечно. За абонаментни дарения и други начини за даряване посетете www.dmsbg.com
  *изписва се само на латиница – системите на българските оператори не разпознават кирилица
  DMS LOGO

А също така, като:

 • Разпространите тази информация сред близки и приятели;
 • Оганизирате собствено събитие за набиране на средства за мостчетата;
 • Всяка друга идея, която ви хрумне!

Следете страницата ни във facebook или на balkani.org, където ще публикуваме новини и  информация за напредъка на кампанията, както и такава за предстоящите ремонтни акции (в случай, че желаете да се включите).

Фондонабиращите кампании се осъществяват в рамките на проект BG05/1061 «СДП БАЛКАНИ – повишаване на устойчивостта и ресурсите на организацията и капацитета за независими обществени действия и кампании». Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg

10414456_1174940385856640_3386008418546146484_n11825220_1093903837290402_803742630338070882_n

About 40 km from Sofia, at the foots of Chepan mountain nestles a swamp full of life. Want to see it? Want to enter it? Come and we will show you!

In 2008 г. BALKANI, with the help of volunteers built wooden boardwalk in the marsh that lead us at insectivorous plants and beautiful water lilies. As environmentalists who care about the nature we used environmentally friendly unprocessed wood.

DSCF8913

We’ve been maintaining and repairing the damaged or scorched parts with the help of volunteers and donations. After 7 years of active use some of them had rotted and became unsafe and the time to replace them has come. The problem was pointed out by a number of tourists and friends, or the media, in the ongoing campaign about the unknown tourist destinations. Thank you all for your active interest and we are addressing all of you who care about the fate of Dragoman marsh.

BALKANI Wildlife Society launches a donation campaign -„Accessible marsh.“

displayinline1

The goal is to replace the collapsed 100m of the boardwalk and build them anew so we can share the beauties of the wetlands with kids and students.. We are going to ensure the endurance of the new boardwalk in time by employing hardier (but more expensive) materials.

In order to achieve the project we need 10 000 lv.

We need to get the amount till September 15 so we can start the repairs.

The first step was taken (more information about it here). Do you want to take the second step together?

You can help us by donating by the means of:

 • Wire transfer:Beneficiary: BALKANI Wildlife Society
  Contact info: 93 Evlogi i Hristo Georgievi Blvd, 1st floor
  Sofia 1142, Bulgaria
  IBAN/ Account number: BG97BUIB98881043731700
  Bank: CIBANK
  BIC/SWIFT: BUIBBGSF
  Reference: Boardwalk donation;
 • PayPal;
 • e-pay;

As well as:

 • Share this campaign with your family and friends;
 • Organize your own fundraising event;
 • „Donate“ your birthday by asking your guests to not to bring you any presents but donate to our cause instead;
 • Any other fundraising ideas that you might have!

Follow us on facebook or balkani.org where we are going to add news and information about the fundraising campaign progress, as well as news about the upcoming repair campaigns (in case you want to join us in).