Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Членове

СДП Балкани има около 70 членове и доброволци. Към сдружението постоянно работят 10 души. Управителният съвет се състои от 5 членове:

  • Александър Дуцов — Председател на УС
  • Катерина Раковска
  • Елена Цингарска
  • Петър Шурулинков
  • Андрей Ралев