Сдружение за дива природа „Балкани“

English

История

История

Група млади хора — ученици и студенти, учредяват Сдружение Зелени Балкани — София през 1992 г. Те организират подписка срещу лошото управление на Зоопaрк София, в резултат на която ръководството е сменено. Следва кампания срещу използването на луминал за унищожаване на вълци, който причинява отравянето на много видове птици и други животни. След месец и половина протести пред тогавашния Комитет по горите, използването на луминал е забранено. Това е втората успешна кампания на Сдружението. Оттогава следват редица дейности като:

 • Участие в разработването на Националната стратегия за биоразнообразие (1993–1994г.)
 • Работа с видове:
  • Прилагане на План за действие за опазване на прилепите
  • Проект за изграждане на щъркелови гнезда в Плевен
  • Среднозимно преброяване на водоплащавите птици в Софийско
 • Опазване на влажни зони:
  • Опазване на екосистеми — по реките Искър, Вит и Осъм
 • Работа в природни територии
 • Изготвяне на План за управление на Природен парк Врачански Балкан

Днес активните участници в тези дейности са вече експерти в своята област. Двама от членовете на Сдружението са избрани от природозащитните организации да бъдат техни представители в държавни структури — Висшият експертен екологичен съвет към МОСВ (Андрей Ковачев) и Ловния съвет към Национално управление по горите, МЗГ (Елена Цингарска). Хората от Сдружението прилагат своите знания, както по конкретни природозащитни проекти, така и в обществени дейности като: работа по изготвяне на природозащитно законодателство, подпомагане на инициативни комитети при решаване на местни екологични проблеми, участие в кампании съвместно с други организации в страната по природзащитни проблеми и т.н.

Ако искате да ни подкрепите

В Новини ще бъдат обявявани конкретни дейности, за които се нуждаем от подкрепа.

Be Sociable, Share!