Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Центрове

Сдружението разполага с постоянен офис в гр. София и 3 центъра:

  • Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато“ — гр. Драгоман
  • Образователен център за едрите хищници — с. Влахи, Западен Пирин
  • Център за размножаване на сухоземни костенурки — гр. Драгоман

Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато“

Това е първият интерактивен център, предназначен за срещи и обучения на деца от всички възрасти на тема опазване на природата и влажните зони. Центърът е разположен в гр. Драгоман на 2 км от Драгоманското блато на разклона за с. големо Малово.

След две години труд от страна на доброволци и съмишленици на СДП Балкани сградата на старото читалище в града беше ремонтирана и обновена. През 2009 г. Центърът посрещна първите групи ученици. Средствата за ремонт и оборудване на центъра са осигурени по проекти на СДП Балкани, подкрепени от Програма за малки проекти на Глобален Екологичен Фонд, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Посолство на Кралство Холандия.

Център за едрите хищници в село Влахи

Екипът на Програмата за изследване и опазване на вълка в България от години провежда образователни дейности за едрите хищници. Реализирането на идеята за образователен център за едрите хищници е основна стъпка в този процес. Центърът е изграден в с. Влахи в подножието на Пирин планина. Замислен е като средище за провеждане на образователни дейности за природата като цяло, независимо че акцентът в експозициите е върху едрите хищници в България и по света. Изложбените зали са оборудвани с интерактивни материали с богата информация. Зала с 50 места и техника за прожекции и срещи дава възможност за практическа работа и за провеждане на семинари, работни срещи и др. Реализирането на центъра се подпомага от Darwin Initiative, Anglian Wolf Society, DBU, EURONATUR. Наши партньори са Education4Conservation и ENEA. Всеки, който обича природата и иска да научи повече за нея, както и  интересни неща за живота на едрите хищници, е добре дошъл в Образователния център в с. Влахи.

Център за размножаване на сухоземни костенурки — гр. Драгоман

Вследствие на човешка дейност популациите на Шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), обитаващи в момента околностите на град Драгоман, северната страна на хълма Чепън и границата със Сърбия (Драгоманско–Калотински район), не са жизнени. Целта на създаването на центъра  е да бъде възстановена местната популация на вида, след постигане на генетично стабилна колония в контролирани условия. Изграждането на Центъра се финансира по проект Naturegio.