Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Архив за август, 2015

“Близки срещи: вълците” – подкрепи тяхното опазване!

Дойде време да представим и следващата тениска с кауза, която 140 идеи нарисуваха, а пък Три Котаж осъществиха! Този път си говорим за вълци, тяхното опазване и … май е по-добре да ви покажем тениската, а надолу ще четете и за вълците…: Тениската може да си поръчате от www.tricotage.bg  на цена от 39 лв. (безплатна доставка за цялата […]

17 шипоопашати сухоземни костенурки са освободени в дивата природа

  Проектът „Костенурки, птици и растения в Западна България”  BG03.SGS-18 се финансира в рамките на Програмa BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://bg03.moew.government.bg/ www.eeagrants.org Тази седмица в община Костинброд, в защитена зона от НАТУРА 2000 „Драгоман” бяха освободени 17 сухоземни костенурки от вида Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). Освобождаването е част от […]

Резултати от пилотно проучване на методи за превенция на щети от делфини

В периода април – юли 2015 г. Сдружение за дива природа БАЛКАНИ проведе пилотно за България проучване за ефективността на модерни устройства за предотвратяване на нападения на делфини върху рибарските далянови мрежи. Това са така наречените Акустични репелентни устройства (АРУ или още пингъри) – съвременни средства, които се използват в много морски държави за предпазване […]