Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Архив за юни, 2015

СДП БАЛКАНИ стартира проект “Костенурки, птици и растения в Западна България”

Проектът „Костенурки, птици и растения в Западна България”  BG03.SGS-18 се финансира в рамките на Програмa BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://bg03.moew.government.bg/ www.eeagrants.org Набиране на доброволци по проект „ Костенурки, птици и растения в Западна България“ Сдружение за дива природа БАЛКАНИ  стартира проект за обучение на доброволци за разпознаване и събиране […]

Предложените промени в Закона за лова са резултат от обществен диалог и СДП БАЛКАНИ подкрепя тяхното приемане

СДП БАЛКАНИ изказва принципната си подкрепа за готвените изменения на Закона за лова и опазване на дивеча и приветства усилията на Министерството на земеделието и храните, и в частност заместник-министър Георги Костов, за подобряване на управлението на ловното стопанство в България. В същото време заявяваме, че е необходимо преразглеждане на основни принципи и допълнителни нормативни промени, както […]