Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Архив за януари, 2015

Отговор на становище на НЛРС СЛРБ във връзка с План за действие за вълка

След провеждане на обществени обсъждания във връзка с изработвания проект/чернова на План за действие за вълка в България в края на миналата година получихме няколко становища от различни организации и граждани. Едно от становищата беше от Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” (НЛРС-СЛРБ). Искаме да подчертаем, че НЛРС – СЛРБ заедно […]

Проект за повишаване на капацитета на СДП БАЛКАНИ

През октомври 2014 г. СДП БАЛКАНИ подписа договор за безвъзмездна помощ за изпълнение на проект BG05/1061 СДП БАЛКАНИ – повишаване на устойчивостта и ресурсите на организацията и капацитета за независими обществени действия и кампании, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg. Накратко […]