Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Архив за юли, 2012

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител По т.I (5) от Заповед № Р – 79/30.03.2011 г. О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ   На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. […]