Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Архив за февруари, 2011

Позиция на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ по отношение лова на кафява мечка

Като участници в работната група за изготвяне на плана за действие за кафявата мечка в България ние сме приели възможността да се извършва трофеен лов, но при определени условия, включително надежден (научно признат) мониторинг, както и в съответствие на изискванията за дерогации (изключения) по чл. 16 на директивата за местообитанията (92/43 ЕСС).

Балкани предоставя електрически огради с цел предотвратяване на щети от мечка

С цел намаляване на щетите от кафява мечка и вероятността за поява на проблемни мечки. СДП Балкани ще предостави около 30 електрически огради в рамките на проект: „Подобряване на условията за опазване на едрите хищници – най-добрите практики” LIFE 07NAT/IT/000502 EX-TRA.

СДП БАЛКАНИ внесе документацията за новото Рамсарско място „Карстов комплекс Драгоманско блато”

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ внесе в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) документацията за обявяване на „Карстов комплекс Драгоманско блато” за единадесетата влажна зона от световно значение.