Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Архив за януари, 2011

Открита нощувка на малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)

Неизвестна досега нощувка на малък кормoран (Phalacrocorax pygmeus) беше открита в непосредствена близост до град Силистра. Това важно откритие беше осъществено на 15.01.2011 по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, от смесен екип, в който участваха експерти на Сдружение за дива природа “Балкани”, ИАОС и др.

Становище за шапа и вълците от СДП Балкани

Един от най-ефективните начини за ограничаване на заразите при дивите тревопасни е чрез „селекция” от хищниците. Вълкът е естествен регулатор на числеността на дивите копитни и поддържа популациите им в „добро здраве”.