Убит вълк с радионашийник

На 29.11.2009 г. беше убит вълка, който екип на БАЛКАНИ, улови през м. Септември 2008 г. и оборудва с радио-нашийник. Оттогава в продължение на повече от година, мъжкия индивид беше редовно проследяван и бяха събирани данни, за територията която обитава глутницата му, за миграциите които извърши самия той, за денонощната му и сезонна активност и други интересни факти. Данните, които екипа за изследване на вълците събира повече от 12 години, служат да се изясни състоянието на вида в страната ни, да се разкрият характерни черти от биологията и екологията на вълка у нас, а всичко това да послужи за промяна на негативното отношение към този важен фактор в екосистемите ни и за подобряване на природозащитния му статус.

Вълкът, който беше убит от ловци, беше уловен от екипа ни в Национален парк Пирин, но след няколко месеца мигрира в съседната Малешевска планина, която е погранична наша планина на границата с Република Македония. В началото той многократно се завръщаше на територията на родната си глутница в Пирин, след което отново „заминаваше” на запад. При тези пътешествия той преминаваше и в двете посоки през Кресненското дефиле, което се счита за единствения все още действащ биокоридор между Рило-Родопския масив и западните ни погранични планини.

След като получихме “mortality” сигнал от нашийника започнахме търсенето му. Открихме го на островче на река Струма под мост над реката, в землището на с. Микрево. Нашийникът беше вандалски срязан и вероятно бе направен опит да бъде хвърлен от моста в реката, при което е паднал на въпросното островче.

След преговори с ДГС Цапарево ни беше посочено къде да търсим трупа на животното. Екипът ни направи всички възможни измервания на одрания труп като взе проби от стомах за установяване на това, с какво се е хранил последно вълка и разбира се тъканна проба за генетичен анализ

Вълка в момента на улавянето му през септември 2008 г.Вълкът в момента на улавянето му през септември 2008 г.

Срязаният радио-нашийникСрязаният радио-нашийник

Екип на БАЛКАНИ взима измервания на трупа на убитото животно
Екип на БАЛКАНИ взима измервания на трупа на убитото животно

На 29.11.2009 г. беше убит вълка, който екип на БАЛКАНИ, улови през м. Септември 2008 г. и оборудва с радио-нашийник. Оттогава в продължение на повече от година, мъжкия индивид беше редовно проследяван и бяха събирани данни, за територията която обитава глутницата му, за миграциите които извърши самия той, за денонощната му и сезонна активност и други интересни факти. Данните, които екипа за изследване на вълците събира повече от 12 години, служат да се изясни състоянието на вида в страната ни, да се разкрият характерни черти от биологията и екологията на вълка у нас, а всичко това да послужи за промяна на негативното отношение към този важен фактор в екосистемите ни и за подобряване на природозащитния му статус.

Вълкът, който беше убит от ловци, беше уловен от екипа ни в Национален парк Пирин, но след няколко месеца мигрира в съседната Малешевска планина, която е погранична наша планина на границата с Република Македония. В началото той многократно се завръщаше на територията на родната си глутница в Пирин, след което отново „заминаваше” на запад. При тези пътешествия той преминаваше и в двете посоки през Кресненското дефиле, което се счита за единствения все още действащ биокоридор между Рило-Родопския масив и западните ни погранични планини.

След като получихме “mortality” сигнал от нашийника започнахме търсенето му. Открихме го на островче на река Струма под мост над реката, в землището на с. Микрево. Нашийникът беше вандалски срязан и вероятно бе направен опит да бъде хвърлен от моста в реката, при което е паднал на въпросното островче.

След преговори с ДГС Цапарево ни беше посочено къде да търсим трупа на животното. Екипът ни направи всички възможни измервания на одрания труп като взе проби от стомах за установяване на това, с какво се е хранил последно вълка и разбира се тъканна проба за генетичен анализ

Вълка в момента на улавянето му през септември 2008 г.Вълкът в момента на улавянето му през септември 2008 г.

Срязаният радио-нашийникСрязаният радио-нашийник